Poprzyj 1% od firm dla organizacji społecznych


Od ponad 18 lat indywidualni podatnicy mogą przekazywać 1% ze swoich podatków na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Takie narzędzie wsparcia organizacji pozarządowych znamy i coraz chętniej z niego korzystamy. A gdyby taką samą możliwość stworzyć przedsiębiorcom? Polska byłaby drugim po Słowacji krajem, który wprowadzi to rozwiązanie – podobnie jak kiedyś wprowadziliśmy 1% PIT na wzór węgierski.

Pomoc słabszym, ochrona środowiska, prawa człowieka, kultura, rozwój lokalny, edukacja i wychowanie – obszarów działań, o które dbają organizacje społeczne można wymienić jeszcze wiele. Mają one wspólny mianownik – troska o dobro wspólne. Bez silnych organizacji dbanie o nie jest trudne. Niech #1ProcentOdFirm buduje most zaufania i współpracy.

Poprzyj pomysł jednego procenta podatku od firm

Wejdź na: instytutsprawobywatelskich.pl/1-procent-od-firm i podpisz petycję poparcia dla #1ProcentOdFirm

PODPISUJĘ PETYCJĘ

Zapraszamy do włączenia się w inicjatywę.