Od lipca KRS tylko elektronicznie dla NGO z działalnością gospodarczą

  • komputer

1 lipca 2021 r. ruszył Portal Rejestrów Sądowych. Jest to efekt zapowiadanej od dłuższego czasu rewolucji w kontaktach z KRS. Od teraz organizacje pozarządowe wpisane do Rejestru przedsiębiorców wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego mogą dokonywać wyłącznie elektronicznie. W tym celu uruchomiono specjalny portal.

Na czym polegają zmiany?

Od 1 lipca 2021 r. nie będzie już obowiązywać możliwość dokonania wpisu za pomocą ręcznie wypełnionego urzędowego formularza. Dotyczyć to będzie organizacji, które planują wpis do Rejestru Przedsiębiorców (zarejestrowanie działalności gospodarczej), jak i już wpisanych, które będą dokonywać zmian. W systemie elektronicznym odbywać się będzie cała procedura obsługi wniosku – czynności sądu, referendarza sądowego oraz przewodniczącego.

Jak podpisywać dokumenty?

Pisma procesowe składane za pośrednictwem systemu elektronicznego będzie można podpisywać:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem zaufanym,
  • podpisem osobistym.

Jak obsługiwać Portal Rejestrów Sądowych?

Na portalu pojawiają się instrukcje, które mają wspierać użytkowników w korzystaniu z portalu i załatwiania spraw urzędowych droga elektroniczną.

Zapoznaj się z instrukcjami Portalu Rejestrów Sądowych.

Przeczytaj więcej

Od 1 lipca wyłącznie elektroniczny KRS dla NGO z działalnością gospodarczą

Ruszył Portal Rejestrów Sądowych. Korzystajcie z instrukcji zamieszczonych w portalu

Strona Portalu Rejestrów Sądowych

Rejestracja i zmiany wpisu w KRS spółdzielni socjalnej od 1 lipca 2021 r. Jak to działa po zmianach?