Trwają konsultacje projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

  • paragraf

1 lipca do konsultacji społecznych przekazany został projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych wraz z uzasadnieniem i OSR.

Celem zaproponowanych rozwiązań jest ustanowienie jednolitych zasad składania sprawozdań finansowych i merytorycznych przez organizacje pozarządowe, w tym organizacje pożytku publicznego.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 16 sierpnia 2021 r. [UWAGA: termin konsultacji został wydłużony] na adres: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl, w tym również w wersji edytowalnej.

Zapoznaj się z projektem ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR.

My nad swoimi uwagami również pracujemy – z pewnością je tutaj udostępnimy.

Zapoznaj się z komentarzami do projektu ustawy:

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

Sprawozdawczość organizacji pozarządowych – poznajemy projekt ustawy. Część 1

Podział organizacji i ich obowiązki. Sprawozdawczość organizacji pozarządowych – poznajemy projekt. Część 2

Jedna baza sprawozdań. Sprawozdawczość organizacji pozarządowych – poznajemy projekt. Część 3

UEPIK dla OPP. Sprawozdawczość organizacji pozarządowych – poznajemy projekt. Część 4

Kontrola. Sprawozdawczość organizacji pozarządowych – poznajemy projekt. Część 5

Informacja o źródłach przychodów. Sprawozdawczość organizacji pozarządowych – poznajemy projekt. Część 6

Prostsza sprawozdawczość? Słabo przygotowany i nieprzemyślany projekt nie przyniesie oczekiwanego efektu [komentarz]

Opiniowanie projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych – edytowalny formularz, w którym uwagi całego sektora zbiera #prosteNGO. Uwagi i opinie będą stanowiły wkład merytoryczny do opinii Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych przesłanej do Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.