Jak organizacje pozarządowe funkcjonują w pandemii? Raport Badań Klon/Jawor 2020/2021

 • ngo

Jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie organizacji pozarządowych? Jak zmieniła ich sytuację finansową? Z jakimi problemami zmagały się organizacje? Sprawdź, o czym mówi raport „Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych”.

W marcu 2021 roku Stowarzyszenie Klon/Jawor wydało raport dotyczący sytuacji organizacji społecznych po roku funkcjonowania w warunkach pandemicznych. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem tych badań, których celem jest zrozumienie sytuacji stowarzyszeń i fundacji w niesprzyjającej im rzeczywistości oraz zaplanowanie lepszego wsparcia dla liderów oraz członków organizacji.

Co znajdziemy w raporcie?

 • Dane z badania ankietowego 850 stowarzyszeń i fundacji,
 • Wywiady z indywidualnymi przedstawicielami organizacji różnych branż z całej Polski,
 • Historie i przykłady z życia i funkcjonowania organizacji w trakcie pandemii,
 • Komentarze ekspertów i ekspertek z sektora pozarządowego.

A wszystko to w przystępnej, czytelnej i przyjemnej graficznie formie.

Raport dotyczy:

 • wpływu pandemii na organizacje (pogorszenie sytuacji czy impuls do rozwoju) w zależności od branży i lokalizacji,
 • poziomu aktywności organizacji w czasie pandemii oraz powodów zawieszenia działań,
 • stopnia przeniesienia działań organizacji do Internetu i powodów nieprowadzenia działań online,
 • nowych działań na rzecz dotychczasowych i nowych grup odbiorców,
 • sytuacji odbiorców działań i problemów jakich doświadczają,
 • współpracy i relacji z otoczeniem organizacji – partnerzy stowarzyszeń i fundacji w czasie pandemii (instytucje, grupy, osoby),
 • wsparcia zewnętrznego dla organizacji od instytucji lub/i osób indywidualnych – od jakich instytucji organizacje otrzymały wsparcie, jak ta pomoc jest oceniana,
 • sytuacji finansowej organizacji, czyli jak wyglądał budżet organizacji w roku 2020 i jak zmieniły się źródła przychodów organizacji,
 • zmiany wielkości grona pracowników, współpracowników wolontariuszy organizacji
 • problemów organizacji oraz potrzeb organizacji

Sytuacja organizacji pozarządowych po roku w pandemii w procentach:

 • 65% organizacji ocenia, że pandemia pogorszyła ich sytuację;
  • pogorszenie sytuacji deklarują najczęściej organizacje zajmujące się rozwojem lokalnym, sportem, turystyką, sztuką i kulturą
  • pandemia najmocniej odcisnęła piętno na organizacjach w małych i średnich miastach,
 • 41% organizacji zawiesiło większość działań sprzed pandemii
  • W porównaniu z początkiem pandemii zmniejszył się jednak udział organizacji, w których zawieszone były wszystkie działania,
 • 39% organizacji nie prowadzi żadnych działań online
  • 81% deklaruje, że charakter ich działań na to nie pozwala
 • 39% organizacji w odpowiedzi na pandemię podjęło nowe działania
  • Najczęściej wspierały seniorów, lekarzy czy ratowników medycznych oraz osoby chore lub z niepełnosprawnością,
  • Działania dotyczyły najczęściej działań informacyjnych, edukacji online oraz pomocy doraźnej a także rozeznania w potrzebach odbiorców związanych z pandemią,
 • 38% organizacji podjęło współpracę z innymi podmiotami w związku z pandemią
  • wspólne działania prowadzona najczęściej z innymi stowarzyszeniami,
  • 20% organizacji weszło we współprace z osobami indywidualnymi,
 • 52% organizacji dostrzega pozytywne konsekwencje pandemii dla swojej organizacji
  • stowarzyszenia i fundacje doceniają zwłaszcza, że mogły rozwinąć swoje działania online,
  • członkowie co piątej organizacji i uważają również, że wiele mogli nauczyć się dzięki pracy w kryzysowych warunkach,
 • 57% organizacji miało w 2020 roku niższe przychody niż w roku poprzednim
  • W zdecydowanej większości organizacje wiążą niższe przychody z pandemią
  • Na zmniejszenie budżetów wpływ miały zwłaszcza spadki dotacji ze środków samorządu, darowizn od osób indywidualnych oraz firm
 • 54% organizacji ubiegało się o wsparcie zewnętrzne od instytucji
  • 29% organizacji otrzymało wsparcie od rządu i administracji centralnej, a nieco ponad 1/5 organizacji ubiegających się o wsparcie otrzymało je od lokalnego samorządu
  • Najlepiej oceniane jest jednak wsparcie od innych organizacji pozarządowych, podczas gdy pomoc udzielana przed instytucje publiczne oceniana jest najniżej,
 • 68 % organizacji ocenia sytuację odbiorców swoich działań jako gorszą niż przed pandemią
  • Głównymi problemami odbiorców jest poczucie izolacji i niepewności, brak aktywności fizycznej, ograniczony dostęp do leczenia oraz trudność ze zdalną edukacją oraz IT
 • 17 % organizacji ubyło stałego personelu, a 36% ubyło wolontariuszy
  • Wolontariuszy ubyło zwłaszcza w obszarze usług socjalnych i pomocy społecznej, co wynika zwłaszcza z trudności związanych z obostrzeniami sanitarnymi,

Największe problemy organizacji:

 • 65% obawia się utraty ciągłości usług świadczonych odbiorcom
 • 48% ma trudności w korzystaniu ze wsparcia wolontariuszy
 • 47% dostrzega problem w utrzymaniu darczyńców i sponsorów

Najważniejsze potrzeby organizacji:

 • 66% dodatkowe środki finansowe
 • 36% dodatkowy sprzęt oraz narzędzia do pracy zdalnej
 • 25 % procedury umożliwiające bezpieczną pracę mimo pandemii.

Przeczytaj raport Badań Klon/Jawor „Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021

Autorem badania i raportu jest Stowarzyszenie Klon/Jawor