1% podatku od byłych rolników na rzecz organizacji pożytku publicznego

  • 1 procent

Rolników zajmujących się tylko produkcją rolną nie obejmuje podatek dochodowy PIT od działalności rolniczej. W związku z tym nie mogą oni przekazywać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji. Wyjątkiem w tej sprawie mogą być ex-rolnicy – emeryci i renciści.

Co dokładnie musi zrobić były rolnik, który pragnie przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz danego stowarzyszenia lub fundacji?

  • Były rolnik nie musi wypełniać całego PIT-a, wystarczy, że złoży formularz PIT-OP, czyli oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego,
  • Na formularzu należy umieścić numer KRS organizacji pożytku publicznego (OPP), którą chce wesprzeć,
  • Były rolnik może dopisać ewentualnie cel szczegółowy 1% w rubryce „informacje uzupełniające”,
  • Następnie formularz należy złożyć w urzędzie skarbowym – można to zrobić online, osobiście lub wysłać pocztą.

Jeśli byli rolnicy nie muszą rozliczać się z fiskusem, ponieważ pobierają świadczenia wyłącznie z KRUS-u (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) i nie korzystają z ulg, to zaliczki na podatek pobiera KRUS i wystawia do końca lutego PIT-40A. Ex-rolnik nie musi dalej nic z tym robić.

Emerytom i rencistom, którym przysługują ulgi, korzystniejszym może być rozliczenie roczne na formularzu PIT-37. W takiej sytuacji mogą oni otrzymać zwrot części podatku i przy okazji wskazać wybraną organizację pożytku publicznego.

Warto również zauważyć, że część rolników płacących podatek rolny,  zobowiązanych jest również do złożenia PIT-a. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy osiągają oni również przychody z pozarolniczej działalności. Część z nich musi również rozliczać się z dzierżawy gruntów rolniczych bądź maszyn.

Także ci, których przychody ze sprzedaży przetworzonych przez siebie własnych produktów rolnych sprzedawanych w gospodarstwie lub na targu przekraczają 20 tys. zł w skali roku, muszą wykazać to fiskusowi.