Zmiany w rozliczeniach PIT za 2020 r.


W 2021 podatnicy będą musieli stosować szereg istotnych zmian w rozliczeniach PIT za 2020 rok. Z poniższego wpisu dowiesz się na czym owe zmiany w rozliczeniach polegają. Zachęcamy do lektury.

Nowa skala podatkowa 17% w 2020

W miejsce dotychczasowej 18% lub 17,75% stopy podatku w I przedziale skali podatkowej, począwszy od 2020 r. obowiązuje 17% podatek dochodowy. Po przekroczeniu 85.528 zł dochodu, stopa podatkowa wzrasta z 17% do 32%. Zarówno w I, jak i w II progu podatkowym wyliczony podatek podlega obniżeniu o kwotę zmniejszającą, której wysokość waha się w zależności od kwoty podstawy obliczenia podatku.

Pracownicze koszty uzyskania przychodów 2020

Podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów dla pracowników z miejscem zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy wynoszą w 2020 r. miesięcznie 250 zł, a rocznie nie mogą przekroczyć 3000 zł. Dla pracowników dojeżdżających miesięczny limit to 300 zł, a roczny – 3600 zł. Jeśli pracownik niedojeżdżający posiada wiele umów o pracę, to rocznie koszty nie mogą przekroczyć 4600 zł. Dla pracowników dojeżdżających z innej miejscowości, zarabiających w wielu miejscach limit roczny wynosi w 2020 r. 5400 zł.

Kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek 2020 (2021)

W 2020 r. podstawowa kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł (w miejsce dotychczasowej 556,02 zł). U podatników zarabiających do 13.000 zł kwota zmniejszająca wynosić może do 1360 zł (w stosunku do poprzedniej – 1420 zł). Tak jak w latach poprzednich, podstawa opodatkowania przekraczająca 85528 zł powoduje zmniejszanie się podstawowej kwoty zmniejszającej, a przy 127.000 zł, kwota ta wyniesie 0 zł.

Limit ulgi dla osób do 26 r.ż. w 2020 r.

W 2020 r. osoby w wieku do ukończenia 26 r.ż , które zarabiają na podstawie umowy o pracę lub zlecenie, skorzystają z wyższej niż do tej pory kwoty zwolnienia z podatku. Ich przychód uzyskany lub postawiony do dyspozycji w 2020 r. do wysokości 85.528 zł będzie zwolniony z podatku. Będą oni musieli jedynie wykazać otrzymane kwoty, składając deklarację roczną.

Dodatkowe odliczenia w PIT od dochodu – darowizna na COVID

Walka z wirusem SARS-CoV-2 skłoniła do wprowadzenia ulgi podatkowej. Wszyscy podatnicy, którzy w okresie od stycznia do września przekazali darowizny pieniężne lub darowizny sprzętu na rzecz jednostek medycznych, organizacji pożytku publicznego lub innych – określonych przepisami – jednostek walczących z wirusem, mają prawo odliczyć od dochodu od 100 do 200% wartości przekazanej darowizny. Odliczenie możliwe jest przez podatników rozliczających się na PIT-37, PIT-36, PIT-36L i PIT-28.