Terminy składania PIT za 2020 r.

  • fundusze

Z poniższego wpisu dowiecie się bardzo istotnych informacji m.in. do kiedy złożyć deklarację PIT,  jaki jest termin zwrotu podatku. Zachęcamy do lektury, gdyż jest to wiedza niezbędna każdemu z nas.

PIT 2020 rozliczany w 2021 –  do kiedy złożyć deklarację?

Złożyć PIT do odpowiedniego urzędu skarbowego należy w ściśle określonych terminach. Te będą jednak zależne od rodzaju składanej deklaracji:

  • 1 marca 2021 upływa termin złożenia PIT-28.
  • Do 30 kwietnia 2021 roku należy rozliczyć PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.
  • Przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej nie wysyłają co prawda zeznania rocznego o osiągniętych dochodach, ale muszą złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne (PIT-16A). Ustawowy termin na spełnienie tego obowiązku to 31 stycznia. Ponieważ w tym roku to niedziela, de facto można złożyć druk do 1 lutego.

Z systemu Twój e-PIT mogą jedynie skorzystać podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-36 (z wyłączeniem przedsiębiorców), PIT-28, PIT-37 i PIT-38. Pozostali nie powinni zapominać o obowiązku samodzielnego rozliczenia w inny sposób.

TERMIN ROZLICZENIA PIT 2020/2021

Podatnika powinien interesować nie tylko ostateczny termin na złożenie deklaracji podatkowej, ale również początek rozliczeń. PIT za 2020 rok można rozliczać pomiędzy 15.02.2021 oraz 30.04.2021 roku. Istnieje również możliwość przesłania deklaracji PIT wcześniej, pomiędzy 01.01.2021 a 15.02.2021. W takim przypadku termin rozliczenia zwrotu podatku zacznie swój bieg dopiero 15.02.2020 roku.

ZŁOŻENIE PIT A TERMIN ZWROTU PODATKU

Kolejną ważną datą z punktu widzenia podatnika jest termin zwrotu nadpłaty podatku (o ile pobrane w ciągu roku zaliczki okażą się wyższe od kwoty podatku na rozliczeniu podatkowym). Urząd Skarbowy ma:

  • 3 miesiące od dnia doręczenia formularza PIT w przypadku deklaracji złożonej w sposób tradycyjny (np. doręczonej osobiście lub listownie).
  • 45 dni od dnia złożenia PIT online.