Pomaganie się opłaca – pierwszy w Polsce kalkulator dla filantropów


Kalkulator dla filantropów, to bezpłatne narzędzie dostępne online, stworzone z myślą o darczyńcach. Dzięki niemu zarówno osoby prywatne jak i firmy mogą wyliczyć kwotę darowizny jaką powinni przeznaczyć na cele charytatywne, aby otrzymać maksymalną ulgę podatkową.

Kalkulator dla filantropów ma zachęcić darczyńców do planowania swoich zasobów finansowych przeznaczonych na pomaganie. Jest to dostępne dla każdego, bezpłatne narzędzie finansowe online, które wylicza wysokość kwoty darowizny, którą możemy przekazać,, aby otrzymać maksymalną ulgę podatkową. Kalkulator działa na gruncie prawa polskiego, czeskiego, słowackiego i węgierskiego

– Ustawodawstwo w zakresie filantropii jest na tyle skomplikowane, że podatnicy mogą mieć problemy z zaplanowaniem wydatków na cele charytatywne w kontekście podatkowym – mówi Anna Korzeniewska z Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe. – Filantropom potrzebne są narzędzia, wiedza i doradztwo, dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć dla nich praktyczne narzędzie, z którego może skorzystać każdy zainteresowany pomaganiem…

kalkulator filantropii

Darowiznę można przekazać na rzecz każdej osoby fizycznej lub prawnej. Jednakże tylko darowizny przekazane na rzecz podmiotów wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (prawnych) i z zachowaniem warunków wskazanych w ustawach obniżają dochód do opodatkowania. Należą tutaj darowizny na rzecz:

  • organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących cele pożytku publicznego (przewidziane w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  • kultu religijnego,
  • krwiodawstwa,
  • publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe na cele kształcenia zawodowego
  • kościoła na rzecz jego działalności charytatywno-opiekuńczej.

Korzystaj z kalkulatora


logo PROOlogo NIW

Tekst przygotowany w ramach projektu „Instytut Spraw Obywatelskich – łapiemy wiatr w żagle” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.