Wyniki 1% za 2018 r. Ponad 761 milionów dla organizacji pożytku publicznego


Jak podaje Ministerstwo Finansów w 2018 r. 50% wszystkich podatników przekazało 1% podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego; w sumie otrzymały one ponad 761 mln, to o ponad 143 mln więcej niż rok temu.

Lista organizacji pozyskujących najwięcej z 1% podatku pozostaje niezmienna od lat. Na pierwszy miejscu ponownie jest Fundacja „Zdążyć z Pomocą”. Drugie miejsce zajmuje Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, trzecie Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”.

Pełen wykaz organizacji i kwot przekazanych.